کارت بازرگانی چیست و چگونه اخذ میشود؟

در این بخش با تمام جزییات مربوط به اخذ کارت بازرگانی آشنا میشویم. این افراد اجازه واردات تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه و سپس صادرات پس از تولید را دارند.موردیکارت بازرگان تولیدی برای اشخاص حقیقی/حقوقی که فقط یک‌بار خواهان ترخیص کالای خود هستند صادر می‌شود. کارت بازرگانی نوعی مجوز برای …